Jan en Reinanda Haverkamp
Wisselseweg 7
8162 RM EPE
T (0578) 61 12 10


 

 

spelen

 

hindernis 2

 

drinken

 

Agility is leuk en leerzaam!


Tekst: M. Merks,
A. van Boxtel
en A.M. Dijk- van Delden,
fotografie M. Merks

Shetlanders zijn niet alleen leuk voor de fokkerij of voor het snoeien van het gazon, het zijn ook geweldige gebruikspony's. Hele generaties ruiters hebben leren rijden op de rug van een Shetlandpony en ook in de mensport staat de Shetlander zijn mannetje. Om dat gebruik te stimuleren organiseert het NSPS jaarlijks diverse wedstrijden, gebruiksproeven en evenementen speciaal voor Shetlandpony's. Het blijkt echter dat veel deelnemers niet precies weten wat zij op deze wedstrijden kunnen verwachten en hoe zij door de jury worden beoordeeld. Waarop wordt gelet, welke kleding is gepast en welke hulpmiddelen zijn toegestaan in de verschillende disciplines? De Shetlander zet het voor u op een rijtje.

Kleding
Het NSPS volgt in principe de wedstrijdvoorschriften van de KNHS. Wie wil meedoen aan een dressuur-, spring- , of menwedstrijd die is georganiseerd door het stamboek, doet er dan ook verstandig aan om het KNHS-proevenboekje vooraf goed door te lezen. Immers, hierin staat niet alleen aangegeven welke proef je op welke dag moet rijden, ook de kledingvoorschriften, de conditie en verzorging van het harnachement, de hulpmiddelen en de conditie en verzorging van de pony en de manier waarop de jury dit alles beoordeelt komen aan bod. De uitgebreide kledingvoorschriften staan vermeld in het wedstrijdreglement van de KNHS (www.knhs.nl).
Hierin staat onder andere te lezen dat het dragen van een verenigingstenue is toegestaan. Ben je geen lid van een vereniging, dan dien je tijdens de proef een rij-jas, een lichtgekleurde dressuurblouse of overhemd, een witte, beige of gele rijbroek, een bijpassende witte of gele plastron of stropdas (wanneer een dressuurblouse gedragen wordt is een plastron niet verplicht), een paar handschoenen, rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijkkleurige, gladde chaps en een veiligheidscap/-helm met norm EN-1384 te dragen. Het rijden met een bodyprotector is toegestaan.
Natuurlijk begrijpt de wedstrijdorganisatie dat het voor beginnende ruitertjes niet altijd mogelijk is om aan bovenstaande regels te voldoen, maar u zult begrijpen dat de wedstrijdkleding in elk geval netjes en schoon moet zijn. Ook de begeleiders, denk bijvoorbeeld aan de Leid Rein rubrieken, behoren er netjes verzorgd uit te zien. Rijkleding of een wit voorbrengtenue zijn ideaal. Voor deelnemers aan de Lange Teugelrubrieken gelden in principe dezelfde kledingvoorschriften als voor ruiters.

Menners en grooms dragen tijdens de dressuurproef een kostuum of combinatie, een bijpassende (bol)hoed of veiligheidshelm, schootskleed en handschoenen (heren). Dames geven acte de présence in een kostuum, combinatie of rok - hoed of veiligheidshelm, schootskleed en handschoenen. Net als ruiters mogen menners en hun grooms in verenigingstenue aan de start verschijnen. Bij vaardigheidswedstrijden en de marathon is voor zowel de deelnemer als de groom een veiligheidshelm verplicht. Ook toegestaan is een rijkostuum bestaande uit een witte rijbroek, een zwarte jas, een wit plastron, een veiligheidscap of een cap met driepuntssluiting, zwarte laarzen en witte handschoenen.

Deelnemers aan concoursrubrieken dragen net als de 'gewone' menners een kostuum of combinatie, een bijpassende (bol)hoed, schootskleed en handschoenen (heren). Dames geven acte de présence in een kostuum, combinatie of rok en hoed, schootskleed en handschoenen. Tijdens het damesnummer pakken de dames uit met extra fraaie en vrouwelijke kledij. In de damesrubriek is een schootskleed niet verplicht. Ook een rijkostuum is toegestaan. Bij het concoursrijden speelt ook de kleding van de groom een belangrijke rol. De groom dient in het wit gekleed te zijn. Dat wil zeggen: een witte broek, witte blouse en een rode stropdas. Eventueel mag de groom ook gelijk gekleed gaan als de menner (dus: kostuum en hoed).

 

Harnachement
Zadel en hoofdstel en mentuig moeten veilig en schoon zijn en goed passen. Het merendeel van de pony's wordt gereden op een gebroken trens en dat is prima, mits die de juiste breedte heeft en tenminste 1 cm. dik is. Een wit zadeldekje maakt het plaatje af. Hulpteugels zijn niet toegestaan.
Voor deelnemers aan de rubriek bestgaande rijpony gelden in principe dezelfde voorschriften als hierboven beschreven. Om het exterieur en de bewegingen van de pony zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, worden de pony's in deze rubriek met een wit zadeldekje in de vorm van en niet groter dan het zadel of zonder dekje gereden. Hetzelfde geldt voor de wedstrijden in de Rijpony Talentencompetitie.
Voor deelnemers aan de ABOP-proeven worden de wedstrijdregels voor kleding en harnachement in de betreffende discipline gehanteerd. In de concoursrubrieken mag niet met een gebroken trens worden gereden. Hier geldt: voor enkelspannen moet het model Liverpool stang worden gebruikt met twee of drie leidselgaten naar keuze. Bij tweespannen dienen beide bitten gelijkvormig te zijn van het model Liverpool stang. Bij tandem, randem of vierspannen moeten de achterpaarden voorzien zijn van een Buxtonstang. Het gebruik van een opzetbit is toegestaan.

 

Zweep, sporen en hulpteugels
Tijdens de dressuurproef en het springen mag er met zweep en sporen worden gereden, mits die voldoen aan de voorwaarden die de KNHS daaraan stelt (zie www.knhs.nl). Bij het mennen is de menzweep uiteraard verplicht.
Let op: deelnemers aan de Rijpony Talentencompetitie mogen NIET met sporen rijden.
Immers, de Commissie Bruikbaarheid is van mening dat een jonge pony geen talent is als hij met sporen moet worden gereden. Voor de uniformiteit is dezelfde regel ook ingesteld voor de oudere pony's. Ook het gebruik van hulpteugels is zowel bij het rijden onder het zadel als bij het mennen en concoursrijden niet toegestaan.

 

Jurybeoordeling
Bij het springen en bij het rijden van de vaardigheid is de puntentelling duidelijk. Een balk eraf bij het springen en een eerste weigering kost 4 strafpunten. Een tweede weigering kost 8 strafpunten, bij een derde weigering volgt uitsluiting. (Vanaf M-niveau volgt na tweede weigering uitsluiting). Een afgeworpen bal bij de vaardigheid levert 3 strafpunten op.
Bij de dressuurrubrieken in de verschillende disciplines, bestgaande rijpony, de ABOP-proeven, de concoursrubrieken en het springen op stijl is de beoordeling veel minder duidelijk. Daar moet de jury een waardeoordeel geven over de getoonde prestaties. En hoewel de juryleden regelmatig worden bijgeschoold om hen zoveel mogelijk op één lijn te krijgen, is het onvermijdelijk dat er verschillen in de beoordeling zitten. Jureren is nu eenmaal mensenwerk.


Dressuur
Bij de dressuurproeven, onder het zadel, aangespannen, of aan de lange teugel werkt de jury volgens een vast protocol. De deelnemers krijgen punten op een schaal van 0 tot 10 voor de verschillende onderdelen. Rijd je een onderdeel uitmuntend, dan kan de jury je een 10 geven, hoewel dat in de praktijk nauwelijks voorkomt. Heb je een onderdeel niet getoond dan krijg je daarvoor een 0 op het protocol.
Bestgaande rijpony
Ligt in de dressuurproeven de nadruk op de wijze waarop de pony wordt gereden, in de rubriek bestgaande rijpony worden vooral het exterieur en de gangen van de pony beoordeeld. De wijze van rijden is minder belangrijk, hoewel een goede ruiter of amazone natuurlijk het beste beter in staat is om de capaciteiten van de pony te demonstreren.

 

Rijpony Talentencompetitie
Bij de Rijpony Talentencompetitie probeert de jury de aanleg van de pony als dressuurpony te beoordelen. Er wordt gelet op stelling en buiging, gehoorzaamheid, exterieur en de gangen. De capaciteiten van de ruiter zijn ook hier van ondergeschikt belang.

 

Concoursrijden, enkelspan en tweespan
Showen, daar gaat het om bij het concoursrijden. De pony's moeten lekker voorwaarts zijn, met het hoofdje erop, een actief ondertredend achterbeen en een vooruitgrijpend voorbeen. Zaken als stelling en buiging tellen wel mee, maar zijn minder belangrijk als het tonen van een spectaculaire draf.
Bij de tweespannen en tandems is het daarnaast belangrijk dat beide pony's zoveel mogelijk op elkaar lijken. Ook de samenwerking tussen beide pony's speelt een belangrijke rol. Bij een goed span zie je op de lange zijde als het ware maar één pony gaan. Ook bij het damesnummer gaat het om de show. Vrouwelijke ingetogen kleding (dus geen diep decolleté!) en fraaie tuigage, passend bij het rijtuig spelen, naast de wijze van gaan van de pony, een belangrijke rol. Een tweewielig rijtuig wordt in principe hoger gewaardeerd dan een vierwielig. Bij de beoordeling van het schoonste geheel is de wijze van gaan van de pony van onderschikt belang. Wel kan de houding van de dame een doorslaggevende rol spelen. Probleem bij de jurering van de damesrubriek is dat die dikwijls wordt beoordeeld door genodigden, zoals bij voorbeeld de vrouw van de burgemeester. Deze leken worden weliswaar bijgestaan door de jury, maar trekken toch vaak hun eigen plan.

 

ABOP proeven, aangespannen en onder het zadel
Abop staat voor Algemeen BruikbaarheidsOnderzoek Paarden en Pony's. Tijdens deze proeven worden de aanleg voor het aangespannen werk of het rijden onder het zadel en het karakter van de pony beoordeeld. Wie de menproef aflegt dient dan ook niet alleen een dressuurproef te rijden, maar tevens de pony in te spannen voor de jury. Er worden punten gegeven voor de gangen, balans, houding en souplesse, maar ook voor de gehoorzaamheid, het zich laten rijden, karakter en temperament van de pony.
Rijd je de zadelproef, dan dien je de pony op te zadelen voor de jury en zowel een dressuur- als een springproef af te leggen, menners spannen in voor de jury en rijden een dressuurproef en een vaardigheidsparcours. De pony's krijgen punten voor de verschillende onderdelen en worden op grond daarvan ingedeeld in kwaliteitsklassen:


AA - wanneer de som van de punten tenminste 90 bedraagt en geen cijfer lager dan 8 voorkomt.
A - wanneer de som van de punten tenminste 88 bedraagt en voor (gehoorzaamheid) tenminste een 7 is gegeven.
B - wanneer de som van de punten 77 bedraagt en voor (gehoorzaamheid) tenminste een 6 is gegeven.
C - wanneer de som van de punten tenminste 66 bedraagt en voor (gehoorzaamheid) tenminste een 6 is gegeven.
Het ABOP-certificaat speelt een belangrijke hol bij het behalen van het prestatie predicaat.


Heeft je pony een A of AA certificaat behaald, heeft hij een Bewijs van inschrijving van het Nederlands Shetland Pony Stamboek en een maximum stokmaat van 107 cm, een voldoende exterieurbeoordeling en minimaal een dressuurproef Cat.A/B Klasse L1 met min. 180 punten of een Menproef Klasse L met min. 180 punten, dan kun je voor hem of haar het prestatie predicaat aanvragen.

 

Finale Rijponytalenten competitie
Bij deelname aan de rubriek 'bestgaande rijpony' of aan de dressuur talenten
competitie wordt de pony voorgesteld zonder dekje, of met een wit dekje in in de vorm van het zadel.
Bij het tandemrijden hoort de voorpony uit de strengen te lopen.
Bij het concours rijden dienen zowel de menner of menster als de groom correct gekleed te zijn.

Powered by: Unifact B.V.